Kalkulator

Zaznacz jednostki:
Podaj swoją wagę: kg
Podaj swój wzrost:


cm

Podaj swój wiek w latach:
Zaznacz swoją płeć:
Twoja Podstawowa Przemiana Materii

(PPM) wynosi:
0 kcal

Do obliczania PPM służy wzór Harrisa i Benedicta:

PPM (kcal) dla kobiet = 655,0955 + 9,5634 x waga (kg) + 1,8496 x wzrost (cm) – 4,6756 x wiek
PPM (kcal) dla mężczyzn = 66,4730 + 13,7516 x waga (kg) + 5,033 x wzrost (cm) – 6,7550 x wiek